Pöytäkirja
MmVP
50
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 4.12.2020 klo 9.00—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-339179
HE 175/2020 vp MmV 04.12.2020 lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-339251
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
B 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Kajsa
Hakulin
maa- ja metsätalousministeriö
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332744
EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
(perusmuistio)
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339218
KAA 9/2019 vp MmV 04.12.2020 metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339219
KAA 9/2019 vp MmV 04.12.2020 elinkeinopäällikkö Tuomo Mikkonen, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
metsänhoidon johtava asiantuntija
Markku
Remes
Suomen metsäkeskus
liite
elinkeinopäällikkö
Tuomo
Mikkonen
Suomen metsäkeskus
liite
Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijakuulemista. 
7
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339243
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 johtava asiantuntija Helena Tuorila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339298
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 hallituksen puheenjohtaja Vesa Arvonen, Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339312
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-339313
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338526
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 vesihuoltojohtaja Juha Hiltula, Kemin Energia ja Vesi Oy Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-338527
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 vesihuoltojohtaja Juha Hiltula, Kemin Energia ja Vesi Oy Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338455
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 DI Paul Silfverberg Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339116
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339299
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338755
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339158
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 Ähtärin kaupunki Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339296
KAA 2/2020 vp MmV 04.12.2020 Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
L 7
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Katri
Saukkonen
maa- ja metsätalousministeriö
johtava asiantuntija
Helena
Tuorila
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
hallituksen puheenjohtaja
Vesa
Arvonen
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry
liite
kaupunginjohtaja
Timo
Koivisto
Jyväskylän kaupunki
liite
vesihuoltojohtaja
Juha
Hiltula
Kemin Energia ja Vesi Oy
liite
DI
Paul
Silfverberg
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Ähtärin kaupunki
liite
Huoltovarmuuskeskus
liite
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.12.2020 klo 9.30 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 9.12.2020 10.25