Pöytäkirja
MmVP
51
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 9.12.2020 klo 9.30—10.35
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340120
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 johtava asiantuntija Sami Pirkkala, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340093
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340037
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 tutkimuspäällikkö Katriina Soini, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340069
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339994
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340047
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339989
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339985
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340071
VNS 3/2020 vp MmV 08.12.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
I 3
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Sami
Pirkkala
valtioneuvoston kanslia
liite
neuvotteleva virkamies
Birgitta
Vainio-Mattila
maa- ja metsätalousministeriö
liite
tutkimuspäällikkö
Katriina
Soini
Luonnonvarakeskus
liite
ympäristöjohtaja
Liisa
Pietola
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
ympäristöpäällikkö
Fredrik
Blomfelt
Metsäteollisuus ry
liite
suojelujohtaja
Jari
Luukkonen
WWF Suomi
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. - Solar foods - Teea Kortetmäki, Just Food -hanke- agroekologian professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto- Verso Food - Gold & Green- Tutkija Reetta Kivelä- ruokaviennin tutkija Csaba Jansik, Luke- Business Finlandin Food From Finland -projektista joku, esim. johtaja Esa Wrang-Carbon Action-Luontopaneelin puheenjohtajaa (ja kv IPBES-paneelin jäsen) professori Janne Kotiaho. 
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340396
HE 219/2020 vp MmV 09.12.2020 lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337487
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
B 4
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Susanna
Paakkola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Markus
Tervonen
oikeusministeriö
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340544
HE 199/2020 vp MmV 09.12.2020 lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340349
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
B 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
lainsäädäntöneuvos
Aku-Petteri
Korhonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340434
KAA 2/2020 vp MmV 09.12.2020 Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Kirsi Knuuttila Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu
Kirsi
Knuuttila
liite
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu
Aila
Paloniemi
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 10.12.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 9.12.2020 11.37