Pöytäkirja
MmVP
52
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 10.12.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
(1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
(1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps
(1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
(1, 2, 3, 4)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
(1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
(1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
(1, 2, 3, 4)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(1, 2, 3)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340883
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
A 3
Ed_Heikkinen_Sankelo_Eestilä_kok_ ja_ed_Östman_kd.pdf
B 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Aloitettiin yksityiskohtainen käsittely. 
Pykäläkohtaisessa yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heikkinen ed. Östmanin kannattamana ehdotti, että 1. lakiehdotuksen 6 §:n 1 momentti hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena (liite B 3). 
Ehdotuksesta äänestettiin.  
Äänin 8—4, 3 tyhjää, pykälä hyväksyttiin mietintöluonnoksen mukaisena. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Ed. Heikkinen, Sankelo, Eestilä/kok ja ed. Östman/kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 220/2020 vp MmV 10.12.2020 hallitussihteeri Sara Vänttinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340057
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
B 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
hallitussihteeri
Sara
Vänttinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-339986
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 4. kappaleen loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
Päästöjä voidaan myös vähentää mm. poistamalla metaaninavetan ilmanvaihtoa hyödyntäen.” 
5. kappaleen toinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Märehtijöiden syömän rehun määrää voidaan pienentää eläinten määrää vähentämällä, mutta silloin myös kotimaassa tuotetun ruuan määrä voi vähentyä erityisesti niillä alueilla, jotka soveltuvat nurmiviljelyyn.” 
7. kappaleen kuudennessa virkkeessä olevat sanat ”todennäköisesti laskee” muutettiin muotoon ”voi laskea”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340516
KAA 8/2019 vp MmV 09.12.2020 kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-340571
KAA 8/2019 vp MmV 09.12.2020 kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokunnassa oli kuultavana: 
kalastusneuvos
Eija
Kirjavainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
7
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
Kansalaisaloite
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Katri
Saukkonen
maa- ja metsätalousministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erillisen ilmoituksen varassa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 10.12.2020 15.34