Viimeksi julkaistu 19.11.2021 13.09

Pöytäkirja MmVP 54/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Perjantai 19.11.2021 klo 9.00—11.03

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Satu Hassi vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Heli Järvinen vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Anders Norrback r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) (10 osittain) jäsen Arto Satonen kok (8, 9) (10 osittain) jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Valtioneuvoston E-selvitysE 120/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-409720
EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Pyydetään kirjallinen lausunto: Suomen Pankki, Luonnonvarakeskus, Finanssiala ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Pääomasijoittajat ry, Bioenergia ry, Suomen ilmastopaneeli, WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Neova Oy. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409559
HE 193/2021 vp MmV 18.11.2021 Pro Pakuri Finland ry Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409561
HE 193/2021 vp MmV 18.11.2021 Suomen Pakuri Oy Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409596
HE 193/2021 vp MmV 18.11.2021 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
C 4

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Pro Pakuri Finland ryliite
 • Suomen Pakuri Oyliite
 • Suomen metsäkeskusliite

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2021 vp

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2021 vp

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-409792
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta
A 7

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 9. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: 

”Valiokunta korostaa, että päästövähennykset tulee voida kansallisesti kohdentaa siten, että ne eivät vähennä suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta tai vaaranna huoltovarmuutta.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-410041
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta
A 8

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 4. kappaleen kuudenteen virkkeeseen lisättiin sana ”välttämättä”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-402667
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)
A 9

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

10.  Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410334
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 puheenjohtaja Olli Silvennoinen, Suomen Pystykorvajärjestö ry Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410317
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 aloitteen allekirjoittaja, puheenjohtaja Jukka Immonen, Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-410318
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 aloitteen allekirjoittaja, puheenjohtaja Jukka Immonen, Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410319
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 puheenjohtaja Petri Leinonen, Suomen Lammasyhdistys ry Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410374
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 toimitusjohtaja Kimmo Piirainen, Kuhmon riistanhoitoyhdistys Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-410376
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 toimitusjohtaja Kimmo Piirainen, Kuhmon riistanhoitoyhdistys Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-410375
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 toimitusjohtaja Kimmo Piirainen, Kuhmon riistanhoitoyhdistys Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410341
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 professori Jari Louhelainen Asiantuntijalausunto
H 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-410342
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 professori Jari Louhelainen Asiantuntijalausunto
I 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410379
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 puheenjohtaja Tapio Rintala, Varsinais-Suomen MTK ry Asiantuntijalausunto
J 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409572
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 professori Jouni Aspi, Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto
K 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409077
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 lampaankasvattaja Outi Sirola Asiantuntijalausunto
L 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410323
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
M 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410324
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Närpiön kaupunki Asiantuntijalausunto
N 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409188
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Lieksan kaupunki Asiantuntijalausunto
O 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410327
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Suomen Ajokoirajärjestö ry Asiantuntijalausunto
P 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410343
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Siikalatvan kunta Asiantuntijalausunto
Q 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410326
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Suomen Noutajakoirajärjestö ry Asiantuntijalausunto
R 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410320
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Suomen Laikajärjestö ry Asiantuntijalausunto
S 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409082
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Kanakoirakerho ry Asiantuntijalausunto
T 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410911
KAA 4/2020 vp MmV 19.11.2021 Kuhmon kaupunki Asiantuntijalausunto
V 10

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • puheenjohtaja Olli Silvennoinen Suomen Pystykorvajärjestö ryliite
 • aloitteen allekirjoittaja, puheenjohtaja Jukka Immonen Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ryliite
 • puheenjohtaja Petri Leinonen Suomen Lammasyhdistys ryliite
 • toimitusjohtaja Kimmo Piirainen Kuhmon riistanhoitoyhdistysliite
 • professori Jari Louhelainen liite
 • puheenjohtaja Tapio Rintala Varsinais-Suomen MTK ryliite
 • neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • professori Jouni Aspi Oulun yliopistoliite
 • lampaankasvattaja Outi Sirola liite
 • Paliskuntain yhdistysliite
 • Närpiön kaupunkiliite
 • Lieksan kaupunkiliite
 • Suomen Ajokoirajärjestö ryliite
 • Siikalatvan kuntaliite
 • Suomen Noutajakoirajärjestö ryliite
 • Suomen Laikajärjestö ryliite
 • Kanakoirakerho ryliite
 • Kuhmon kaupunkiliite

11.  Muut asiat

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 23.11.2021 klo 8.30 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina