Viimeksi julkaistu 24.11.2021 11.15

Pöytäkirja MmVP 57/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 24.11.2021 klo 9.30—10.10

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd (4, 5, 6, 7)  jäsen Arto Satonen kok jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps (4, 5, 6, 7)  jäsen Peter Östman kd 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 219/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-409600
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)
A 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 2. kappaleen toiseksi viimeinen virke muutettiin seuraavasti: 

”Valiokunta katsoo, että Suomen ja erityisesti talvimerenkulun erityisolosuhteet, kuten jäävahvistettujen alusten käyttö, tulee ottaa huomioon päästökaupassa.” 

3. kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeseen lisättiin sana ”erittäin”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 25.11.2021 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina