Viimeksi julkaistu 25.11.2021 12.09

Pöytäkirja MmVP 58/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 25.11.2021 klo 10.00—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Jenni Pitko vihr (1, 2, 3, 4)  
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2021 vp

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Valtioneuvoston E-selvitysE 120/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411574
E 120/2021 vp MmV 25.11.2021 Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-411286
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös
B 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-412483
Vihr.pdf
C 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Suomen Pankkiliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Hassi ed. Pitkon kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 11—2 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 3. kappaleen kolmas virke muutettiin seuraavasti: 

”Kaiken kaikkiaan valtioneuvoston kirjelmästä ei käy täysin ilmi, millaisen tutkimustiedon pohjalta tekniset kriteerit on valmisteltu ja jatkossa tuleekin varmistaa, että metsäntutkijoiden osaaminen on mukana valmistelussa.” 

5. kappaleen neljännen ja viidennen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Tällöin metsäkadon vaara lisääntyy, kun kannuste metsänhoitoon poistuu puun myyntimahdollisuuksien vähennettyä.” 

Uusi kuudes virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: 

”Metsäteollisuus, kuten mikä tahansa muukin taloudellinen toiminta, edellyttää vakaata ja selkeätä rahoitusmarkkinalainsäädäntöä, joka samalla ohjaa löytämään kunkin jäsenmaan olosuhteissa järkevät ja tehokkaat ilmastotoimet.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Vihr 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411098
HE 206/2021 vp MmV 25.11.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Vastine EDK-2021-AK-412292
HE 206/2021 vp MmV 25.11.2021 neuvotteleva virkamies Marita Aalto, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • neuvotteleva virkamies Marita Aalto maa- ja metsätalousministeriöliite
  • lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 30.11.2021 klo 10.00 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina