Viimeksi julkaistu 14.6.2022 13.09

Pöytäkirja MmVP 61/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 14.6.2022 klo 10.00—11.25

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Satu Hassi vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Peter Östman kd varajäsen Ari Koponen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 89/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: oikeusministeriö, ympäristöministeriö, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Sisävesiammattikalastajat ry, Pihvikarjaliitto ry, Suomen Lammasyhdistys ry ja Suomen Hippos ry. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Selkämeren ammattikalastajat ry (puheenjohtaja Jarno Aaltonen). Pyydetään kirjallinen lausunto: oikeusministeriö, Päivittäistavarakauppa ry, Suomen Kalankasvattajaliitto ry ja WWF Suomi. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32865
E 68/2022 vp MmV 14.06.2022 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Energiateollisuus ryliite

6. Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Valtioneuvoston E-selvitysE 72/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-31475
Perusmuistio
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32747
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32985
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32954
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32748
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32716
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32837
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-32838
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32749
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32755
E 72/2022 vp MmV 14.06.2022 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
I 6

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ympäristöministeriöliite
 • Luonnonvarakeskusliite
 • Kalatalouden Keskusliittoliite
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • WWF Suomiliite
 • Tornio-Muoniojokiseura ryliite

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 28/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 15/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32624
Komission ehdotus LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta
(UJ 15/2022 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32868
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 johtava asiantuntija Lotta Heikkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32804
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32805
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32871
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32807
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32819
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32820
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32869
U 49/2021 vp MmV 14.06.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
H 7

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Lotta Heikkonen maa- ja metsätalousministeriöliite
 • teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski ympäristöministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Luonnonvarakeskusliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Metsäteollisuus ryliite
 • Bioenergia ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 31/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 14/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32600
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
(UJ 14/2022 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32753
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 erityisasiantuntija Outi Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32835
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32808
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32874
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32811
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32812
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32821
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32815
U 59/2021 vp MmV 14.06.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 8

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Outi Vilén työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola maa- ja metsätalousministeriöliite
 • lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi ympäristöministeriöliite
 • erityisasiantuntija Ville Laasonen ympäristöministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Luonnonvarakeskusliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Metsäteollisuus ryliite
 • Bioenergia ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 16.6.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina