Viimeksi julkaistu 21.6.2022 15.54

Pöytäkirja MmVP 64/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 21.6.2022 klo 10.00—12.05

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (3, 4, 5, 6, 7, 8)  jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Anders Norrback r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Arto Satonen kok jäsen Mikko Savola kesk (4, 5) (6 osittain) jäsen Jenna Simula ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten ympäristövaliokunnalle. Määräaika: 2.12.2022. 

4. Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Valtioneuvoston E-selvitysE 72/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-31475
Perusmuistio
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-34416
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023
A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 74, 86, 105/2020 vp
LakialoiteLA 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-33913
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

6. Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 121/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-34540
KAA 4/2020 vp MmV 21.06.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 6
Lisäselvitys EDK-2022-AK-34539
KAA 4/2020 vp MmV 21.06.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31812
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen
C 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Luonnonvarakeskusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.6.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina