Viimeksi julkaistu 22.6.2022 12.09

Pöytäkirja MmVP 65/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 22.6.2022 klo 9.00—10.50

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Arto Satonen kok jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd  varajäsen Tiina Elo vihr (1, 2, 3, 4, 5)  varajäsen Ari Koponen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 1/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-34548
Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)
A 5

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

KansalaisaloiteKAA 9/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 108/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31281
Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa
A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

7. Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-34719
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen
A 7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

8. Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 74, 86, 105/2020 vp
LakialoiteLA 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-34712
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
A 8

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

9. Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

KansalaisaloiteKAA 8/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 29/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-30136
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
A 9

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

10. Muut asiat

11. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina