Viimeksi julkaistu 14.9.2022 14.00

Pöytäkirja MmVP 70/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 14.9.2022 klo 8.30—11.05

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Markku Eestilä kok jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Anders Norrback r (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5)  jäsen Mikko Savola kesk (5) (4 osittain) jäsen Jenna Simula ps (4 osittain) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5)  varajäsen Ari Koponen ps (5) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-39614
HE 90/2022 vp MmV 14.09.2022 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • maa- ja metsätalousministeriöliite

4. Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 121/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-38287
KAA 4/2020 vp MmV 14.09.2022 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Lisäselvitys EDK-2022-AK-38286
KAA 4/2020 vp MmV 14.09.2022 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-38607
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen
C 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ohjelmajohtaja Katja Holmala Luonnonvarakeskus
  • tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskus
  • erikoistutkija Mia Valtonen Luonnonvarakeskus
  • tutkija Inari Helle Luonnonvarakeskus
  • neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • oikeusministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

5. Yhdistysten valitusoikeus metsästyslain nojalla myönnettävistä poikkeusluvista

Päätettiin ryhtyä käsittelemään asiaa. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 74, 86, 105/2020 vp
LakialoiteLA 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-38608
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi epävirallista yleiskeskustelua asiasta. 

7. Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

KansalaisaloiteKAA 8/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 29/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-38609
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
A 7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi epävirallista yleiskeskustelua asiasta. 

8. Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

KansalaisaloiteKAA 9/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 108/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-38610
Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa
A 8

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi epävirallista yleiskeskustelua asiasta. 

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 15.9.2022 klo 8.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina