Viimeksi julkaistu 24.5.2021 23.17

Pöytäkirja PeVP 104/2017 vp Perustuslakivaliokunta Tiistai 14.11.2017 klo 10.00—12.15

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (5, 6) (4, 7 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10) (4, 7 osittain) jäsen Ilkka Kantola sd jäsen Kimmo Kivelä sin (5, 6) (4, 7 osittain) jäsen Antti Kurvinen kesk jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Leena Meri ps (1, 2, 3, 8, 9, 10) (4, 7 osittain) jäsen Outi Mäkelä kok (1, 2, 3, 8, 9, 10) (4, 7 osittain) jäsen Wille Rydman kok (9, 10) (8 osittain) jäsen Ville Skinnari sd jäsen Matti Torvinen sin (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) varajäsen Maarit Feldt-Ranta sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Mats Löfström r (5, 6) (4, 7 osittain) varajäsen Vesa-Matti Saarakkala sin (8, 9, 10) (7 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok (5, 6, 7) (4, 8 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Ritva Bäckström  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Pankkiunionin loppuunsaattaminen"

Valtioneuvoston E-selvitysE 95/2017 vp
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-155171
Komission tiedonanto "Pankkiunionin loppuunsaattaminen"

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kansalaisaloiteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-155658
U 57/2017 vp PeV 14.11.2017 lainsäädäntöneuvos Sina Uotila, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-155637
U 57/2017 vp PeV 14.11.2017 professori Maija Setälä Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-155742
U 57/2017 vp PeV 14.11.2017 professori Maija Setälä Asiantuntijalausunto
C 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Sina Uotila oikeusministeriöliite
  • professori Maija Setälä liite

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 149/2017 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ulkoasiainvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi ulkoasiainministeriön edustaja, professori Mikael Hidén, professori Tuomas Ojanen sekä apulaisprofessori Janne Salminen. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset

Valtioneuvoston E-selvitysE 96/2017 vp
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-155208
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtioneuvoston kanslian edustaja, professori Päivi Leino-Sandberg, professori Tuomas Ojanen sekä apulaisprofessori Janne Salminen. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-155596
E 80/2017 vp PeV 14.11.2017 professori Jukka Snell, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-155826
E 80/2017 vp PeV 14.11.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-155597
E 80/2017 vp PeV 14.11.2017 OTM Tomi Tuominen Asiantuntijalausunto
C 7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriö
  • neuvotteleva virkamies Jussi Lindgren valtioneuvoston kanslia
  • professori Jukka Snell Turun yliopistoliite
  • apulaisprofessori Janne Salminen liite
  • OTM Tomi Tuominen liite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2017 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-154258
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
A 8

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Zyskowiczin ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti lisätä kohtaan "Hallituksen esitys" toisen kappaleen toiseksi virkkeeksi seuraava virke: "Hallituksen esityksen yhtenä tavoitteena on uudistaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa nopeampaan työllistymiseen kannustavaksi niin, että se lisää työllisten määrää 8 000 henkilöllä ja että sen vaikutukset valtiontaloudelle ovat neutraalit." 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.11.2017 kello 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen