Pöytäkirja
PeVP
119
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00—10.13
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Matti
Torvinen
sin (1, 2) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-155208
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164249
E 96/2017 vp PeV 13.12.2017 lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164360
E 96/2017 vp PeV 13.12.2017 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164250
E 96/2017 vp PeV 13.12.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164361
E 96/2017 vp PeV 13.12.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
D 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Heidi
Kaila
valtioneuvoston kanslia
liite
professori
Päivi
Leino-Sandberg
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Tuomas
Ojanen
liite
apulaisprofessori
Janne
Salminen
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-163726
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)
A 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.12.2017 kello 8.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 13.12.2017 12:10