Pöytäkirja
PeVP
120
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 14.12.2017 klo 8.30—9.37
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Juha
Rehula
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Wille
Rydman
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Ville
Skinnari
sd (1, 2, 4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Matti
Torvinen
sin (4, 5, 6) (3 osittain)
varajäsen
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 4 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164513
HE 145/2017 vp PeV 14.12.2017 erityisasiantuntija Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Lisäselvitys EDK-2017-AK-164514
HE 145/2017 vp PeV 14.12.2017 neuvotteleva virkamies Susanna Metsälampi, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-164771
HE 145/2017 vp PeV 14.12.2017 neuvotteleva virkamies Susanna Metsälampi, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164609
HE 145/2017 vp PeV 14.12.2017 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164901
HE 145/2017 vp PeV 14.12.2017 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
suomennos
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-164753
HE 145/2017 vp PeV 14.12.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
E 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Heini
Färkkilä
oikeusministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Metsälampi
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Kirsi
Miettinen
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
apulaisprofessori
Janne
Salminen
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-163726
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)
PeVP 119/2017 vp, A 4
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 13.12.2017 jaetun lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Lausuntopyyntö: YK; Luonnos 5. ja 6. määräaikaisraportiksi lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta. 
Vastaus lausuntopyyntöön: Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausunto sen käsittelyyn eduskunnan täysistunnosta taikka toisesta valiokunnasta tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Valiokunta katsoo, että nyt kyseessä olevan kaltaisten raporttien käsittely ei kuulu sen tehtäviin. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että erikoisvaliokuntien pääasiallisena tehtävänä on käsitellä asioita valmistelevasti valiokuntien toimialajaon mukaisesti ja laatia niistä täysistuntoa varten mietinnöt.  
Valiokunnan sihteeri esitteli tilastotietoja valiokunnan työstä. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 15.12.2017 kello 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 14.12.2017 15:52