Pöytäkirja
PeVP
121
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Perjantai 15.12.2017 klo 9.00—9.18
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Ville
Niinistö
vihr
jäsen
Juha
Rehula
kesk (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Wille
Rydman
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Ville
Skinnari
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Matti
Torvinen
sin (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
varajäsen
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-164363
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 36/2017 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-164618
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
A 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-164372
Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Suuri valiokunta ottaa asiaan kantaa E-kirjelmässä mainittujen, perustuslain 96 §:n mukaisten kirjelmien ja muiden selvitysten saavuttua. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön edustajat, professori Päivi Leino-Sandberg, apulaisprofessori Janne Salminen, professori Jukka Snell sekä oikeustieteen maisteri Tomi Tuominen. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-156359
Komission ehdotus asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-164295
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
A 6
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Todettiin viikkosuunnitelma. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.12.2017 kello 8.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 15.12.2017 12:56