Viimeksi julkaistu 16.2.2023 13.09

Pöytäkirja PeVP 136/2022 vp Perustuslakivaliokunta Torstai 16.2.2023 klo 10.00—11.52

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Heikki Vestman kok (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk (4, 5, 7, 8, 9) (3, 6 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Jari Kinnunen kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Anna Kontula vas jäsen Mats Löfström r (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Sakari Puisto ps (7, 8, 9) (6 osittain) jäsen Wille Rydman ps jäsen Ville Valkonen kok (1, 2, 3, 5) (4, 6 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Jani Mäkelä ps (7, 8, 9) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 328/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-10893
Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 186/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-7723
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi
A 4
Eriävä mielipide EDK-2023-AK-11765
HE_186_2022_Eriävä_mielipide_Immonen_Guzenina_Forsgren_AlankoKahiluoto_Kontula.pdf
B 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Ed. Immonen ehdotti ed. Guzeninan kannattamana, että kappaleet 4—11 otsikoineen poistetaan ja että ponsi muutetaan eriävän mielipiteen mukaiseksi. 

Ehdotuksesta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 10—5. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Päätettiin lisätä kappaleen 7 jälkeen uusi kappale seuraavasti: "Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt rituaaliteurastukseen liittyviä kysymyksiä suhteessa uskonnonvapauteen vuonna 2000 antamassaan tuomiossa Cha’are Shalom Ve Tsedek v. Ranska (27.6.2000). Kyse oli ortodoksijuutalaiseen yhteisöön kohdistetusta kiellosta itse toimittaa rituaaliteurastuksia, ei tällaisen teurastuksen kokonaiskiellosta. Äänestysratkaisussaan (12—5) tuomioistuin katsoi, ettei kyseisessä tapauksessa ollut loukattu uskonnonharjoittamisen vapautta, koska yhteisön jäsenillä oli mahdollisuus muuta kautta, esimerkiksi ulkomailta hankkia uskontonsa edellyttämällä tavalla teurastettua lihaa syötäväkseen." 

Päätettiin muuttaa kappaleen 11, josta oli tullut kappale 12, toiseksi viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Maa- ja metsätalousvaliokunnan on muutettava ehdotettua sääntelyä niin, että se mahdollistaa nykyisen kaltaisen poikkeuksen ehdotetuista teurastusta koskevista säännöksistä uskonnon harjoittamisen vapauden turvaavalla tavalla." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Edustajat Immonen, Guzenina, Forsgrén, Alanko-Kahiluoto ja Kontula varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on jätettävä sihteerille 16.2.2023 klo 12.00 mennessä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Immonen, Guzenina, Forsgrén, Alanko-Kahiluoto ja Kontula. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-10899
HE 243/2022 vp PeV 14.02.2023 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-10900
HE 243/2022 vp PeV 14.02.2023 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
B 5

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • oikeusministeriöliite
  • professori Kaarlo Tuori liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 274/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 34/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 71/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 18/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

Päätettiin pyytää vastine oikeusministeriöltä. 

7. Viikkosuunnitelma

Ilmoitettiin viikkosuunnitelma. 

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 21.2.2023 klo 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen