Viimeksi julkaistu 22.2.2023 12.06

Pöytäkirja PeVP 138/2022 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 22.2.2023 klo 9.30—11.01

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Heikki Vestman kok (4, 5) (3 osittain) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (4, 5) (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr (4, 5) (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd (4, 5) (3 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (3 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk (4, 5) (3 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5) (3 osittain) jäsen Jari Kinnunen kok jäsen Mikko Kinnunen kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Anna Kontula vas jäsen Mats Löfström jäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Wille Rydman ps (4, 5) (3 osittain) jäsen Ville Valkonen kok (4, 5) (3 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 274/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 34/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 71/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 18/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-13266
HE 274/2022 vp PeV 22.02.2023 osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää oikeusministeriöliite

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

Päätettiin antaa asiassa saadut lausunnot tiedoksi saamelaiskäräjille lausunnon antamista varten. 

4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.2.2023 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen