Pöytäkirja
PeVP
14
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 5.3.2020 klo 10.00—11.44
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok (3 osittain)
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr (3 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Mats
Löfström
r (3 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Sari
Tanus
kd (4, 5) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288455
HE 6/2020 vp PeV 05.03.2020 erityisasiantuntija Anne Kohvakka, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288567
HE 6/2020 vp PeV 05.03.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288456
HE 6/2020 vp PeV 05.03.2020 apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288524
HE 6/2020 vp PeV 05.03.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288731
HE 6/2020 vp PeV 05.03.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288457
HE 6/2020 vp PeV 05.03.2020 oikeustieteen tohtori Markku Fredman Asiantuntijalausunto
F 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anne
Kohvakka
oikeusministeriö
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
apulaisoikeusasiamies
Pasi
Pölönen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
professori
Sakari
Melander
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
oikeustieteen tohtori
Markku
Fredman
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijakuulemista. 
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Päätettiin kutsua kuultaviksi professori Veli-Pekka Viljanen, professori Olli Mäenpää ja professori Tomi Voutilainen. 
4
Muut asiat
Todettiin valiokunnan vierailu korkeimpaan oikeuteen huomenna perjantaina 6.3.2020 klo 9.30. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.3.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 5.3.2020 12:45