Viimeksi julkaistu 24.2.2023 20.42

Pöytäkirja PeVP 140/2022 vp Perustuslakivaliokunta Perjantai 24.2.2023 klo 8.00—10.26

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Heikki Vestman kok (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (1, 2) (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr (4, 5) (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Hannu Hoskonen kesk (4, 5) (3 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Jari Kinnunen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk (4, 5) (3 osittain) jäsen Anna Kontula vas (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Mats Löfström r (4, 5) (3 osittain) jäsen Sakari Puisto ps (1, 2) (3 osittain) jäsen Wille Rydman ps jäsen Ville Valkonen kok (3 osittain) varajäsen Markku Eestilä kok (1, 2) (3 osittain) varajäsen Markus Lohi kesk (1, 2) (3 osittain) varajäsen Jani Mäkelä ps (1, 2) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 274/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 34/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 71/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 18/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-14084
HE 274/2022 vp PeV 24.02.2023 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
A 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • saamelaiskäräjätliite

Edustaja Lohi esitti todettavan, että valiokunnalla ei ole edellytyksiä laatia asiasta mietintöä. Edustaja Immonen kannatti ehdotusta. Edustaja Lohen esitys voitti äänestyksen 9—7 (1 tyhjä). 

Valiokunta hyväksyi yksimielisesti pöytäkirjakannanoton: 

Perustuslakivaliokunta on antanut vuoden 2022 valtiopäivillä 106 perustuslain 74 §:ssä tarkoitettua lausuntoa. Puhemiesneuvoston eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 10 kohdan ja 43 a §:n 5 momentin nojalla antamien valiokuntien yleisohjeiden mukaan lausuntoasiat on pyrittävä käsittelemään valiokunnassa ennen muita asioita. 

Hallituksen esitys laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 274/2022 vp) on lähetetty mietintöasiana käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan 25.11.2022. Valiokunta on järjestänyt asiasta kuusi asiantuntijakuulemista, joista ensimmäinen järjestettiin julkisena kuulemisena. Valiokunta on kuullut laajasti saamelaisten edustajia, valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita ja muita asiantuntijoita. 

Valiokunta pitää valitettavana, että esityksen käsittelylle eduskunnassa on valtioneuvoston toimesta varattu sen merkittävyyteen nähden niukasti aikaa. Valiokunta joutuu toteamaan esityksen asianmukaisen käsittelyn valiokunnassa edellyttävän edelleen valtiopäivillä vielä käytettävissä olevaa aikaa olennaisesti pidempää ajanjaksoa. Valiokunnalla ei siten ole aikataulusyistä edellytyksiä laatia asiasta asianmukaista mietintöä. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto antaa perustuslain 17 §:n 3 momentissa ja 121 §:n 4 momentissa saamelaisten asemasta ja oikeuksista säädetyn turvaamiseksi sekä Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täyttämiseksi välittömästi ensi vaalikauden alussa uuden esityksen asiassa. 

Valiokunta päättää, että sen asiassa saamat asiantuntijalausunnot ovat julkisia tästä päivästä lukien. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4. Muut asiat

Keskusteltiin UM:n kutsusta osallistua keskustelutilaisuuteen 10.3.2023: YK; Ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR); Suomen kantapaperi marraskuun 2022 tarkastelussa saamiin suosituksiin. 

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen