Pöytäkirja
PeVP
15
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 11.3.2020 klo 9.30—10.45
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3, 4, 7, 8) (5, 6 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Ritva
Bäckström
(7)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289559
HE 8/2020 vp PeV 11.03.2020 erityisasiantuntija Outi Slant, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto PowerPoint
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289780
HE 8/2020 vp PeV 11.03.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289568
HE 8/2020 vp PeV 11.03.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289781
HE 8/2020 vp PeV 11.03.2020 OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen Asiantuntijalausunto
D 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Outi
Slant
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Jaakko
Louvanto
työ- ja elinkeinoministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
OTT, yliopistonlehtori
Anu
Mutanen
liite
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Päätettiin kutsua kuultavaksi professori Tuomas Ojanen. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289468
E 45/2019 vp PeV 11.03.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvitys
A 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-288825
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
B 5
Lisäselvitys, jatkokirjelmä EJ 2/2020 vp 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunnan perustelujen 4. kappaleen viimeinen virke päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: "Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan jatkokirjelmässä olisi kuitenkin ollut syytä tarkastella tältä osin myös kysymystä päätöksenteosta, joka koskee muutossopimuksen soveltamisen aloittamisen edellytyksenä olevaa riskien vähenemisen edistystä." 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-288299
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
A 6
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunnan perustelujen 11. kappaleen viimeinen virke päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: "Ottaen huomioon erityisesti hallintovaliokunnan kannanotot asiassa U-kirjelmän toimittamista eduskunnalle yli puolitoista vuotta komission asetusehdotuksen antamisen jälkeen ei perustuslakivaliokunnan mielestä voida pitää perustuslain 96 §:n mukaisena." 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Päätettiin Lapin matkan siirtämisestä toiseen ajankohtaan. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 12.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 11.3.2020 15:15