Pöytäkirja
PeVP
16
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 12.3.2020 klo 10.00—10.48
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (4, 5, 6) (3 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290019
HE 10/2020 vp PeV 12.03.2020 lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290105
HE 10/2020 vp PeV 12.03.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290020
HE 10/2020 vp PeV 12.03.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290017
HE 10/2020 vp PeV 12.03.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
D 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Sofia
Aspelund
oikeusministeriö
liite
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Sakari
Melander
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-289455
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 12.3.2020 13:00