Pöytäkirja
PeVP
18
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Tiistai 17.3.2020 klo 20.00—24.00
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
varajäsen
Iiris
Suomela
vihr
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291024
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-291025
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291020
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291028
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291029
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291054
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291030
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291031
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291032
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291039
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291041
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291042
M 1/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
L 3
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
liite
hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja
Juha
Majanen
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
kansliapäällikkö
Kirsi
Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Anne
Ilkka
sosiaali- ja terveysministeriö
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
liite
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Lasse
Lehtonen
liite
professori
Janne
Salminen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Kaarlo
Tuori
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Muu asia:Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
Muu asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291046
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-291048
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291045
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291051
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291052
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291083
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291066
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291078
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291067
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291089
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291090
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291091
M 2/2020 vp PeV 17.03.2020 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
L 4
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
liite
hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja
Juha
Majanen
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
kansliapäällikkö
Kirsi
Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Anne
Ilkka
sosiaali- ja terveysministeriö
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
liite
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Lasse
Lehtonen
liite
professori
Janne
Salminen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Kaarlo
Tuori
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.3.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 0:21