Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.55

Pöytäkirja PeVP 36/2015 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 25.11.2015 klo 9.30—11.05

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk jäsen Simon Elo ps (5, 6) (4 osittain) jäsen Maria Guzenina sd jäsen Antti Häkkänen kok jäsen Ilkka Kantola sd jäsen Kimmo Kivelä ps (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok jäsen Markus Lohi kesk jäsen Leena Meri ps jäsen Wille Rydman kok varajäsen Maarit Feldt-Ranta sd (5, 6) (4 osittain) varajäsen Mats Löfström varajäsen Anne-Mari Virolainen kok (4, 5, 6) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Ritva Bäckström  valiokuntaneuvos Matti Marttunen  nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Elina Halimaa  tulkki Anna Heikkilä  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2015 vp

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

Päätettiin pyytää professori Veli-Pekka Viljaselta asiasta lisälausunto. 

4.  Hallituksen esitys laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2015 vp
LakialoiteLA 27/2015 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29454OM/Huotarinen, A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29455VNK/Viitala, B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29456VTV/von Hertzen, C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29457Turun yliopisto/Jokisipilä, D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29458ministeri Tarasti, E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29713professori Hiden, F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29714professori Viljanen, G 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ylitarkastaja Heini Huotarinen oikeusministeriöliite
  • hallitussihteeri Heidi Viitala valtioneuvoston kanslialiite
  • johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen Valtiontalouden tarkastusvirastoliite
  • johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskusliite
  • ministeri Lauri Tarasti liite
  • professori Mikael Hidén liite
  • professori Veli-Pekka Viljanen liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 26.11.2015 kello 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ritva 
Bäckström