Pöytäkirja
PeVP
36
2015 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 25.11.2015 klo 9.30—11.05
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Simon
Elo
ps (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
varajäsen
Maarit
Feldt-Ranta
sd (5, 6) (4 osittain)
varajäsen
Mats
Löfström
r
varajäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ritva
Bäckström
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
nuorempi oikeuskanslerinsihteeri
Elina
Halimaa
tulkki
Anna
Heikkilä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
Päätettiin pyytää professori Veli-Pekka Viljaselta asiasta lisälausunto. 
4
Hallituksen esitys laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29454
OM/Huotarinen, A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29455
VNK/Viitala, B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29456
VTV/von Hertzen, C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29457
Turun yliopisto/Jokisipilä, D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29458
ministeri Tarasti, E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29713
professori Hiden, F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-29714
professori Viljanen, G 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylitarkastaja
Heini
Huotarinen
oikeusministeriö
liite
hallitussihteeri
Heidi
Viitala
valtioneuvoston kanslia
liite
johtava lainsäädäntöasiantuntija
Kaj
von Hertzen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
johtaja
Markku
Jokisipilä
Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskus
liite
ministeri
Lauri
Tarasti
liite
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 26.11.2015 kello 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Ritva
Bäckström
Viimeksi julkaistu 1.12.2015 17:00