Pöytäkirja
PeVP
37
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.30—12.35
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr (5, 6) (3, 4 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Anna
Kontula
vas (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (3 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Heikki
Vestman
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
varajäsen
Iiris
Suomela
vihr (4, 5, 6) (3 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303089
HE 4/2020 vp PeV 20.05.2020 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303094
HE 4/2020 vp PeV 20.05.2020 budjettineuvos Tero Tyni, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302771
HE 4/2020 vp PeV 20.05.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302775
HE 4/2020 vp PeV 20.05.2020 apulaisprofessori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto
D 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Jaana
Huhta
sosiaali- ja terveysministeriö
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
professori
Olli
Mäenpää
liite
apulaisprofessori
Pauli
Rautiainen
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303075
HE 72/2020 vp PeV 20.05.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303526
HE 72/2020 vp PeV 20.05.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
B 4
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Ismo
Tuominen
sosiaali- ja terveysministeriö
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 25.5.2020 klo 8.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 25.5.2020 9.27