Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.53

Pöytäkirja PeVP 39/2020 vp Perustuslakivaliokunta Tiistai 26.5.2020 klo 10.30—12.00

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (4, 5) (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Maria Guzenina sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5) (3 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk (3 osittain) jäsen Anna Kontula vas jäsen Markus Lohi kesk jäsen Mats Löfström r (4, 5) (3 osittain) jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Johannes Koskinen sd (4, 5) (3 osittain) varajäsen Merja Mäkisalo-Ropponen sd (1, 2) (3 osittain) varajäsen Tom Packalén ps varajäsen Sari Tanus kd (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp

Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijakuulemista. 

Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultaviksi: oikeusministeriön edustaja, valtiovarainministeriön edustaja ja sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

4.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 28.5.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen