Pöytäkirja
PeVP
4
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Perjantai 10.2.2017 klo 9.00—10.45
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Simon
Elo
ps
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Antti
Häkkänen
kok (3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Ilkka
Kantola
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps (3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (6, 7, 8)
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd (3, 4, 5, 6, 7, 8)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U 3/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-105184
U 3/2017 vp PeV 10.02.2017 rajaturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeni Mikko Simola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-105185
U 3/2017 vp PeV 10.02.2017 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-105329
U 3/2017 vp PeV 10.02.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto
C 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
rajaturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeni
Mikko
Simola
sisäministeriö
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Juha
Lavapuro
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta
Hallituksen esitys
HE 261/2016 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtioneuvoston kanslian edustaja, professori Tuomas Ojanen, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen ja oikeustieteen tohtori Riku Neuvonen. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 272/2016 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi liikenne- ja viestintäministeriön edustaja, professori Veli-Pekka Viljanen, oikeustieteen tohtori Ida Koivisto ja professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen. 
6
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
KAA 2/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-104927
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
A 6
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Niinistö ehdotti ed. Guzeninan kannattamana, että 12 kappaleen toinen virke kuuluisi seuraavasti "Näin ollen lakiehdotus on hyvin ongelmallinen perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta, ja siksi perustuslaista johtuvat syyt puoltavat lakiesityksen hylkäämistä." ja että kolmas virke poistettaisiin. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 10—4 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 4 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana "vain". 
Kappaleen 10 toiseksi viimeisestä virkkeestä poistettiin ilmaus "silloisessa yhteiskuntatilanteessa" ja verbi "edellyttäisivät" muutettiin muotoon "olisivat edellyttäneet". 
Lisäksi kappaleen 12 loppuun lisättiin seuraava uusi virke: "Tämä on edellytys sille, että laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Todettiin viikkosuunnitelma. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.2.2017 kello 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 13.2.2017 9.46