Viimeksi julkaistu 24.5.2021 22.32

Pöytäkirja PeVP 4/2017 vp Perustuslakivaliokunta Perjantai 10.2.2017 klo 9.00—10.45

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk jäsen Simon Elo ps jäsen Maria Guzenina sd jäsen Anna-Maja Henriksson r (3 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Antti Häkkänen kok (3, 4, 5, 6, 7, 8) jäsen Ilkka Kantola sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Kimmo Kivelä ps (3, 4, 5, 6, 7, 8) jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)  jäsen Markus Lohi kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)  jäsen Leena Meri ps jäsen Ville Niinistö vihr (6, 7, 8) jäsen Ulla Parviainen kesk jäsen Wille Rydman kok jäsen Ville Skinnari sd (3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 3/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-105184
U 3/2017 vp PeV 10.02.2017 rajaturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeni Mikko Simola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-105185
U 3/2017 vp PeV 10.02.2017 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-105329
U 3/2017 vp PeV 10.02.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto
C 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • rajaturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeni Mikko Simola sisäministeriöliite
  • tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio tietosuojavaltuutetun toimistoliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • professori Juha Lavapuro liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta

Hallituksen esitysHE 261/2016 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtioneuvoston kanslian edustaja, professori Tuomas Ojanen, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen ja oikeustieteen tohtori Riku Neuvonen. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 272/2016 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi liikenne- ja viestintäministeriön edustaja, professori Veli-Pekka Viljanen, oikeustieteen tohtori Ida Koivisto ja professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen. 

6.  Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

KansalaisaloiteKAA 2/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-104927
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
A 6

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Niinistö ehdotti ed. Guzeninan kannattamana, että 12 kappaleen toinen virke kuuluisi seuraavasti "Näin ollen lakiehdotus on hyvin ongelmallinen perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta, ja siksi perustuslaista johtuvat syyt puoltavat lakiesityksen hylkäämistä." ja että kolmas virke poistettaisiin. 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 10—4 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 4 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana "vain". 

Kappaleen 10 toiseksi viimeisestä virkkeestä poistettiin ilmaus "silloisessa yhteiskuntatilanteessa" ja verbi "edellyttäisivät" muutettiin muotoon "olisivat edellyttäneet". 

Lisäksi kappaleen 12 loppuun lisättiin seuraava uusi virke: "Tämä on edellytys sille, että laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Muut asiat

Todettiin viikkosuunnitelma. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.2.2017 kello 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen