Viimeksi julkaistu 24.5.2021 20.38

Pöytäkirja PeVP 42/2016 vp Perustuslakivaliokunta Tiistai 10.5.2016 klo 10.00—11.50

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk jäsen Simon Elo ps jäsen Maria Guzenina sd (4 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Antti Häkkänen kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Ilkka Kantola sd jäsen Kimmo Kivelä ps jäsen Antti Kurvinen kesk jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok jäsen Leena Meri ps jäsen Ville Niinistö vihr (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Ulla Parviainen kesk jäsen Wille Rydman kok jäsen Ville Skinnari sd (5, 6, 7) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen vuosikertomus 2015

KertomusK 10/2016 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle 3.6.2016 mennessä. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön edustaja, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sekä valtiovarainministeriön edustaja. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2016 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-58014puolustusministeriö, Wasenius, A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-58015professori Mäenpää, D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-58017professori Lavapuro, kirjallinen, E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-58019professori Scheinin, kirjallinen, F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-58075professori Hidén, C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-58083Tasavallan presidentin kanslia, Hulkkonen, B 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitussihteeri Perttu Wasenius puolustusministeriöliite
  • oikeudellinen neuvonantaja Minna Hulkkonen Tasavallan presidentin kanslialiite
  • professori Mikael Hidén liite
  • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • professori Juha Lavapuro liite
  • professori Martin Scheinin liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2016-AK-57732A 5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.5.2016 kello 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen