Pöytäkirja
PeVP
48
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 17.5.2018 klo 10.00—12.18
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Mia
Laiho
kok (3, 4 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Leena
Meri
ps (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Juha
Rehula
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ville
Skinnari
sd (4 osittain)
jäsen
Matti
Torvinen
sin (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 16/2018 vp käsittelyyn. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: valiokuntaneuvoksen muistio. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
Perustuslakivaliokunta totesi aikaisempaa valinnanvapausehdotusta koskeneessa lausunnossa tuolloin käsiteltävänä olleiden hallituksen esitysten muodostavan samaa asiaa koskevan oikeudellisen kokonaisuuden. Valiokunta päätti yksimielisesti turvatakseen perustuslain 74 §:ssä sille säädetyn tehtävän asianmukaisen suorittamisen, että hallituksen esitykseen HE 16/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten käsittelyn perustuslainmukaisuus edellyttää, että esitystä koskeva sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos saatetaan uudelleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.5.2018 kello 8.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 17.5.2018 15.33