Viimeksi julkaistu 24.5.2022 14.03

Pöytäkirja PeVP 49/2022 vp Perustuslakivaliokunta Tiistai 24.5.2022 klo 10.10—11.15

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr jäsen Jukka Gustafsson sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Mats Löfström jäsen Jukka Mäkynen ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Sakari Puisto ps jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Johannes Koskinen sd (6, 7, 8, 9, 10) (3, 5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-25335
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 26/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 29/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2022 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriön edustaja, Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja, professori Olli Mäenpää, professori Susanna Lindroos-Hovinheimo ja professori Tomi Voutilainen. Pyydetään kirjallinen lausunto: Ahvenanmaan maakunnan hallitus. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, professori (emerita) Raija Huhtanen, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen ja tutkimusjohtaja Eeva Nykänen. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriön edustaja, professori Tuomas Ojanen, professori Janne Salminen, professori Anne Kumpula, professori Elina Pirjatanniemi ja professori Martti Häkkänen. 

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.5.2022 klo 8.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Johannes 
Heikkonen