Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.05

Pöytäkirja PeVP 52/2020 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 2.9.2020 klo 9.30—11.58

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Eeva Kalli kesk jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Mats Löfström jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps jäsen Heikki Vestman kok (10, 11) (9 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) varajäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) varajäsen Tom Packalén ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) varajäsen Sari Tanus kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 27/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311164
UJ 20_2020 vp - U 27_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta totesi, että asiassa (UJ 20/2020 vp – U 27/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 409 final teknisen tuen välineen perustamisesta (teknisen tuen väline)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 29/2020 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 30/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311167
UJ 19_2020 vp - U 30_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 19/2020 vp - U 30/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta totesi, että asiassa (UJ 19/2020 vp – U 30/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 35/2020 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: oikeusministeriön edustaja, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus ja professori Jukka Viljanen. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Valtioneuvoston E-selvitysE 67/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308178
Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 88/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310917
Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311804
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311820
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 tietosuojavastaava Mikko Virtanen, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311832
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311833
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311805
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311916
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
F 9

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola Eduskunnan kanslialiite
  • tietosuojavastaava Mikko Virtanen Eduskunnan kanslialiite
  • professori Mikael Hidén liite
  • professori Veli-Pekka Viljanen liite
  • professori Tuomas Ojanen liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • professori Tomi Voutilainen liite

Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultaviksi: professori Kaarlo Tuori ja oikeusneuvos Juha Lavapuro. 

10.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 3.9.2020 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen