Pöytäkirja
PeVP
52
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 2.9.2020 klo 9.30—11.58
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Heikki
Vestman
kok (10, 11) (9 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Tom
Packalén
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311164
UJ 20_2020 vp - U 27_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta totesi, että asiassa (UJ 20/2020 vp – U 27/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 409 final teknisen tuen välineen perustamisesta (teknisen tuen väline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311167
UJ 19_2020 vp - U 30_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 19/2020 vp - U 30/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta totesi, että asiassa (UJ 19/2020 vp – U 30/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: oikeusministeriön edustaja, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus ja professori Jukka Viljanen. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308178
Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310917
Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311804
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311820
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 tietosuojavastaava Mikko Virtanen, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311832
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311833
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311805
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311916
PNE 3/2020 vp PeV 02.09.2020 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
F 9
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
eduskunnan pääsihteeri
Maija-Leena
Paavola
Eduskunnan kanslia
liite
tietosuojavastaava
Mikko
Virtanen
Eduskunnan kanslia
liite
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Tomi
Voutilainen
liite
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultaviksi: professori Kaarlo Tuori ja oikeusneuvos Juha Lavapuro. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 3.9.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 2.9.2020 13.43