Pöytäkirja
PeVP
61
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Maanantai 19.6.2017 klo 11.00—11.53
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
uv
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Maarit
Feldt-Ranta
sd
varajäsen
Elsi
Katainen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 15/2017 vp
Hallituksen esitys
HE 47/2017 vp
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Pöysti
sosiaali- ja terveysministeriö
professori (emeritus)
Jussi
Huttunen
professori
Juha
Lavapuro
professori
Olli
Mäenpää
lääketieteen tohtori, dosentti
Juha
Teperi
professori
Kaarlo
Tuori
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
Valiokunta päätti aloittaa valmistavan keskustelun tiistaina 20.6.2017 pidettävässä kokouksessa. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Hallituksen esitys
HE 52/2017 vp
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 15/2017 vp käsittelyyn. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys
HE 57/2017 vp
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 15/2017 vp käsittelyyn. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys
HE 71/2017 vp
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 15/2017 vp käsittelyyn. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 20.6.2017 kello 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 19.6.2017 13.42