Pöytäkirja
PeVP
81
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 27.9.2017 klo 9.00—10.25
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
si
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Outi
Mäkelä
kok (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Juha
Rehula
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Matti
Torvinen
si (4 osittain)
varajäsen
Olli
Immonen
ps (4 osittain)
varajäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (3, 4 osittain)
Sihteerit
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
(1, 2, 3)
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
(4, 5, 6, 7)
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
(4, 5, 6, 7)
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
(4, 5, 6, 7)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen virka
Valiokunnan oma asia
O 44/2017 vp
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin, että valiokuntaneuvokset Matti Marttunen, Liisa Vanhala ja Mikael Koillinen eivät olleet läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja että sihteerinä toimi apulaispääsihteeri Timo Tuovinen. 
Puheenjohtaja Lapintie ehdotti, että valiokunta esittää lausuntonaan kansliatoimikunnalle, että valiokuntaneuvoksen virkaan nimitetään oikeustieteen tohtori, varatuomari, valiokuntaneuvos Matti Marttunen ja että hänet määrätään toimimaan perustuslakivaliokunnan sihteerinä. 
Ehdotus hyväksyttiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-141819
K 13/2017 vp PeV 27.09.2017 ma. apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ma. apulaisoikeuskansleri
Kimmo
Hakonen
oikeuskanslerinvirasto
liite
ma. kansliapäällikkö
Petri
Martikainen
oikeuskanslerinvirasto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-140878
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 28.9.2017 kello 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 27.9.2017 14.32