Viimeksi julkaistu 26.10.2021 13.18

Pöytäkirja PeVP 91/2021 vp Perustuslakivaliokunta Tiistai 26.10.2021 klo 10.30—12.01

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok (3 osittain) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Petri Honkonen kesk (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402680
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402681
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402683
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 poliisitarkastaja Tony Everhall, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-402686
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 poliisitarkastaja Tony Everhall, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-400703
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402750
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402819
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402752
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 tutkijatohtori Milka Sormunen Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402660
HE 35/2021 vp PeV 26.10.2021 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
I 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriöliite
  • lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta oikeusministeriöliite
  • poliisitarkastaja Tony Everhall Poliisihallitusliite
  • apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
  • professori Tuomas Ojanen liite
  • professori Tomi Voutilainen liite
  • tutkijatohtori Milka Sormunen liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • keskusrikospoliisiliite

Päätettiin pyytää esittelevältä ministeriöltä lisäselvitys. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten"Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi joihinkin valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluviin lakeihin tai niiden yksittäisiin pykäliin säännökset koskien niiden soveltamista Ahvenanmaalla (esim. ”Mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialueista, sovelletaan Ahvenanmaan maakunnan osalta Ahvenanmaan maakunnan kuntiin.”). Säännösten tarkoituksena on hallituksen esityksen mukaan säilyttää nykytila. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää perustuslakivaliokunnan arviota sääntelyn suhteesta perustuslakiin ja Ahvenanmaan itsehallintoon". Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, oikeusministeriön edustaja, professori Olli Mäenpää, professori Janne Salminen, professori Markku Suksi ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustaja. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-398028
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 14/2021 vp - U 2/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: liikenne- ja viestintäministeriön edustaja, oikeusministeriön edustaja, professori Olli Mäenpää, professori Tuomas Ojanen ja professori Susanna Lindroos-Hovinheimo. 

6.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 19/2021 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 19/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.10.2021 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen