Viimeksi julkaistu 28.10.2021 14.15

Pöytäkirja PeVP 93/2021 vp Perustuslakivaliokunta Torstai 28.10.2021 klo 10.00—12.01

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Jukka Gustafsson sd (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Maria Guzenina sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas (3, 4 osittain) jäsen Sakari Puisto ps jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd (1, 2) (3 osittain) varajäsen Jani Mäkelä ps (1, 2, 4, 5, 6) (3 osittain) varajäsen Sari Tanus kd (4, 5, 6) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

KertomusK 15/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 5/2020 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 8/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 2/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403805
K 15/2020 vp PeV 28.10.2021 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403634
K 15/2020 vp PeV 28.10.2021 kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-404185
K 15/2020 vp PeV 28.10.2021 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-404186
K 15/2020 vp PeV 28.10.2021 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-404187
K 15/2020 vp PeV 28.10.2021 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403722
K 15/2020 vp PeV 28.10.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403635
K 15/2020 vp PeV 28.10.2021 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
G 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite
  • apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
  • apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
  • kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja Kirkkohallitusliite
  • professori Tuomas Ojanen liite
  • professori Veli-Pekka Viljanen liite
  • professori Mikael Hidén liite
  • professori Olli Mäenpää liite
  • professori Kaarlo Tuori liite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Hallituksen esitysHE 182/2021 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: puolustusministeriön edustaja, oikeusministeriön edustaja, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustaja, oikeusneuvos, professori Juha Lavapuro ja professori Martin Scheinin. 

5.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 29.10.2021 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen