Pöytäkirja
PeVP
94
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 19.10.2017 klo 10.00—11.35
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Ilkka
Kantola
sd (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Kimmo
Kivelä
si (3 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Leena
Meri
ps (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Outi
Mäkelä
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Matti
Torvinen
si (3 osittain)
varajäsen
Mats
Löfström
r
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-149333
HE 114/2017 vp PeV 19.10.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-149419
HE 114/2017 vp PeV 19.10.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-149334
HE 114/2017 vp PeV 19.10.2017 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto
C 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
hallitusneuvos
Janne
Öberg
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori (emeritus)
Teuvo
Pohjolainen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-149050
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
A 4
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.10.2017 kello 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 19.10.2017 14:14