Pöytäkirja PeVP 95/2018 vp Perustuslakivaliokunta Perjantai 26.10.2018 klo 9.00—12.20

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk jäsen Maria Guzenina sd jäsen Anna-Maja Henriksson r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (8, 9 osittain) jäsen Ilkka Kantola sd jäsen Antti Kurvinen kesk jäsen Mia Laiho kok jäsen Markus Lohi kesk (9, 11, 12, 13, 14, 15) (8, 10 osittain) jäsen Leena Meri ps jäsen Ville Niinistö vihr (9) (8, 10 osittain) jäsen Ville Skinnari sd (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (4 osittain) jäsen Matti Torvinen sin (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (4 osittain) jäsen Kaj Turunen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15) (8, 10 osittain) varajäsen Maarit Feldt-Ranta sd (10 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksesta aloitteeksi Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallan laajentamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 83/2018 vp
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-216969
E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksesta aloitteeksi Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallan laajentamisesta
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-216970
EU/OSA/Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallan laajentaminen, komission tiedonanto ja ehdotus 12.9.2018

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2018 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-218416
HE 62/2018 vp PeV 26.10.2018 vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-218417
HE 62/2018 vp PeV 26.10.2018 vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-218418
HE 62/2018 vp PeV 26.10.2018 vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-218419
HE 62/2018 vp PeV 26.10.2018 professori (emerita) Eija Mäkinen Asiantuntijalausunto
D 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • vanhempi hallitussihteeri Kirsi  Hyttinen työ- ja elinkeinoministeriöliite
  • vanhempi hallitussihteeri Timo Meling työ- ja elinkeinoministeriö
  • hallitussihteeri Meri Pensamo työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • professori (emerita) Eija Mäkinen liite

Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Päätettiin kutsua kuultavaksi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 192/2018 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtiovarainministeriön edustaja, professori Olli Mäenpää ja oikeustieteen tohtori Maija Dahlberg. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2018 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sivistysvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, professori Pauli Rautiainen ja professori Janne Salminen. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2018 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön edustajat, professori Mikael Hidén ja professori Juha Lavapuro. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 203/2017 vp

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: valiokuntaneuvoksen muistio. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: valiokuntaneuvoksen muistio. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2018 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-214104
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
A 10

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2018 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-214314
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 11

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2018 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-214316
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 12

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunnan perustelujen 26. kappaleen viimeinen virke päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: "Valiokunnan mielestä valtioneuvoston piirissä olisi syytä harkita selvitystyön käynnistämistä sen arvioimiseksi, onko ylioppilaskunnan pakkojäsenyydelle enää esitettävissä hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta, sekä tarvittaessa ryhtyä lainsäädäntötoimiin sääntelyn muuttamiseksi." 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2018 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-216885
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
A 13

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

14.  Muut asiat

Todettiin viikkosuunnitelma. 

Perustuslakivaliokunta keskusteli saamistaan kansalaiskirjeistä. Valiokunta totesi, että sen tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten mukaisesti, eikä valiokunta siten ota käsittelyyn yksittäisten kansalaisten oikeudellisiin ongelmiin liittyviä asioita. 

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 6.11.2018 kello 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen 
Viimeksi julkaistu 26.10.2018 17.15