Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.56

Pöytäkirja PeVP 98/2020 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 16.12.2020 klo 9.00—9.20

Läsnä
puheenjohtaja Antti Rinne sd (pj. 5—10) varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok (pj. 1—4) jäsen Bella Forsgrén vihr (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Petri Honkonen kesk jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Mats Löfström jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok jäsen Tuula Väätäinen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Johanna Ojala-Niemelälle myönnetty 12.12.2020 vapautus perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä. Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 14.12.2020 on perustuslakivaliokunnan jäseneksi valittu ed. Antti Rinne. 

4.  Puheenjohtajan vaali

Valiokunta päätti yksimielisesti valita puheenjohtajakseen edustaja Antti Rinteen. 

5.  Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto

Puheenjohtaja Rinne ryhtyi johtamaan kokousta. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, valtiovarainministeriön edustaja, oikeusministeriön edustaja, Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja, professori (emeritus) Pentti Arajärvi, professori Mikael Hidén, professori (emerita) Raija Huhtanen, apulaisprofessori Ida Koivisto, professori Toomas Kotkas, professori (emeritus) Heikki Kulla, professori Lasse Lehtonen, professori Susanna Lindroos-Hovinheimo, oikeustieteen tohtori Marjut Salokannel, professori Olli Mäenpää, professori (emerita) Eija Mäkinen, professori Tuomas Ojanen, professori Janne Salminen, professori Jukka Snell, professori Markku Suksi, ministeri Lauri Tarasti, professori Kaarlo Tuori, akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass, professori Veli-Pekka Viljanen, OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen, professori Kimmo Grönlund, professori (emerita) Anneli Pohjola, professori (emeritus) Jussi Huttunen, lääketieteen tohtori, dosentti Juha Teperi, professori Pirkko Vartiainen, Svenska Finlands folkting, saamelaiskäräjien edustaja, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustaja ja Kuntaliiton edustaja. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2020 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, oikeusministeriön edustaja, OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen, professori Olli Mäenpää, professori Mikael Hidén, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Tuomas Ojanen, professori Lasse Lehtonen ja professori Kaarlo Tuori. Pyydetään kirjallinen lausunto: Ahvenanmaan maakunnan hallitus. 

8.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

KertomusK 15/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 5/2020 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 8/2020 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Liisa 
Vanhala