Pöytäkirja
PmNP
1
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 3.5.2019 klo 12.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Laura
Huhtasaari
ps
Timo
Harakka
sd
Maria
Ohisalo
vihr
Lulu
Ranne
ps
Ville
Tavio
ps
Katja
Taimela
sd
Anne
Kalmari
kesk
Kalle
Jokinen
kok
Mia
Laiho
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Jukka
Kopra
kok
Anna-Maja
Henriksson
r
Paavo
Arhinmäki
vas
Arto
Pirttilahti
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Dimitri
Qvintus
1
Puhemiesneuvoston työn käynnistäminen
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253608
Puhemiesneuvoston asema ja tehtävät 2019.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253609
Puhemiehen asema ja tehtävät 2019.pdf
Puhemies Antti Rinne avasi kokouksen ja toivotti valiokuntien puheenjohtajat tervetulleeksi puhemiesneuvoston ensimmäiseen kokoukseen.  
Pääsihteeri kertoi puhemiesneuvoston tehtävistä ja käytännön järjestelyistä. Lisäksi pääsihteeri totesi, että puhemiesneuvoston jäsenille on jaettu muistiot puhemiesneuvoston ja puhemiehen asemasta ja tehtävistä. Puhemiehen erityisavustajalla on aiempaan tapaan läsnäolo-oikeus puhemieneuvoston kokouksissa, mutta ei puheoikeutta. 
2
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253603
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 2.5.2019.pdf
Pääsihteeri totesi, että valiokunnat ovat 2.5.2019 valinneet puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa. 
3
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 4/2019 vp , josta ilmenivät ilmoitusasiat . Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 5/2019 vp. 
4
Edustajien istumajärjestys
Pääsihteeri totesi, että eduskunnan työjärjestyksen mukaan puhemiesneuvoston tehtävänä on tehdä ehdotus eduskunnan päätettäväksi eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa. 
Pääsihteeri kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat neuvotelleet eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä. Eduskuntaryhmien enemmistön pohjaehdotus puhemiesneuvostolle on, että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten, että puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisenä oikealla on perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja siitä lähtien muut eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä: kokoomuksen eduskuntaryhmä, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, ruotsalainen eduskuntaryhmä, keskustan eduskuntaryhmä, Liike Nyt –eduskuntaryhmä, vihreä eduskuntaryhmä, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa.  
Ensimmäinen varapuhemies Juho Eerola /ps ehdotti puheenjohtaja Laura Huhtasaaren /ps kannattamana, että ryhmien keskinäinen istumajärjestys täysistuntosalissa säilytettäisiin nykyisenä. 
Puhemiesneuvosto keskusteli asiasta ja keskustelun päätteeksi asiasta äänestettiin. Eduskuntaryhmien pohjaehdotusta kannatti 15 puhemiesneuvoston jäsentä ja ensimmäisen varapuhemies Juho Eerolan ehdotusta kannatti 4 puhemiesneuvoston jäsentä. 
Keskustelussa tuotiin esille kannanottoja, joiden mukaisesti asiasta tulisi vielä pyrkiä löytämään yhteinen näkemys.  
Puhemies totesi, että asia poistetaan päiväjärjestyksestä ja että toinen varapuhemies Paula Risikko ottaa puhemiehistön osalta asian hoitoonsa ja keskustelee ryhmien puheenjohtajien kanssa, jotta asiaan löydettäisiin kaikkien ryhmien hyväksyttävissä oleva ratkaisu. Mikäli asiasta ei löydetä yhteistä näkemystä, puhemiesneuvostossa nyt esillä ollut pohjaesitys viedään tiistain täysistuntoon. 
5
Täysistuntosuunnitelma viikoille 18 - 21/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253604
Istuntosuunnitelma viikoille 18_21_2019.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi täysistuntosuunnitelman viikoille 18 - 21/2019 vp. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.5.2019 15.36