Pöytäkirja
PmNP
101
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 12.10.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 100/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 101/2018 vp. 
2
Viikon 42 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-214087
Viikkosuunnitelma viikolle 42_2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-214088
Aikataulutus keskiviikkona 17.10. ja torstaina 18.10.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 42 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 17.10. ja torstaina 18.10. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. Lisäksi puhemiesneuvosto päätti poistaa klo 22 aikarajan tiistain 16.10.2018 ja keskiviikon 17.10.2018 täysistunnoilta. 
3
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksessä - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 16.10.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa on ainoassa käsittelyssä valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä. 
Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.  
Äänestykset toimitetaan keskiviikkona 17.10.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa. 
4
Keskustelualoite ulosottoon joutuneiden ahdingosta ja heidän tilanteensa parantamisesta sekä perintäyhtiöiden toiminnan ongelmista ja niiden korjaamisesta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-214086
KA_7_2018.pdf
Keskustelualoite ulosottoon joutuneiden ahdingosta ja heidän tilanteensa parantamisesta sekä perintäyhtiöiden toiminnan ongelmista ja niiden korjaamisesta (KA 7/2018 vp ed. Satu Taavitsainen sd ym.) jaettiin puhemiesneuvostolle. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 12:30