Pöytäkirja
PmNP
102
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 16.10.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 101/2018 vp, johon on yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 102/2018 vp. 
2
Viikon 42 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-215035
Viikkosuunnitelma viikolle 42_2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 42 istuntosuunnitelman. 
3
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 23.10.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään lähetekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta Ratkaisuja työn murroksessa (VNS 5/2018 vp). 
Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
4
Alle 3 edustajan eduskuntaryhmiä koskeva linjaus
Puhemiesneuvosto hyväksyi pääsihteerin esityksen mukaisena alle 3 edustajan eduskuntaryhmiä koskevan linjauksen (voimassa vaalikauden loppuun asti):  
Käytettäessä ryhmäpuheenvuoroja, pienryhmät voivat vaihtoehtoisesti saada joko 2 min debattipuheenvuoron tai ryhmäpuheenvuoron pituutta vastaavan puheenvuoron debatin päätyttyä. 
Eduskunnan työjärjestyksen 51 §:n 2 momentin mukaan, varsinaiseen ryhmäpuheenvuoroon ovat oikeutettuja vaalikauden alkaessa järjestäytyneet eduskuntaryhmät. Puhemiesneuvosto voi muuttaa ryhmäpuheenvuorojärjestystä, jos vaalikauden aikana on muodostunut vähintään kolmen edustajan eduskuntaryhmä tai jos järjestyksen tarkistamiseen on muu painava syy. Pykälän 4 momentin mukaisesti puhemiesneuvosto päättää, missä keskustelun vaiheessa 2 momentin mukaiseen järjestykseen sisältymättömien eduskuntaryhmien edustajat voivat käyttää puheenvuoronsa. Edelleen saman pykälän 5 momentissa annetaan puhemiesneuvostolle oikeus antaa pykälän soveltamisesta tarkempia ohjeita. 
5
Täysistunto torstaina 29.11.2018
Puhemiesneuvosto päätti, että torstaina 29.11.2018 pidettävä täysistunto päättyy viimeistään klo 19.  
Eduskuntaryhmät voivat pitää pikkujoulut eduskuntatalossa klo 19 - 24. 
6
Sote-maku -tilannekatsaus
Käytiin keskustelua sote-maku -lainsäädäntökokonaisuuden etenemisestä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 16:12