Pöytäkirja
PmNP
103
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 17.10.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Martti
Mölsä
sin
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 102/2018 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 103/2018 vp. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 18.10.2018 14:09