Pöytäkirja
PmNP
104
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 18.10.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 103/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 104/2018 vp. 
2
Puheenvuorojen möntäminen
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin puheenvuorojen myöntämisestä erityisesti tilanteessa, jossa niitä on etukäteen jonotettu. Todettiin, että myös näissä tilanteissa puhemiehen harkinnassa on, miten hän rytmittää yksittäisen asian debatti- ja puheenvuoro-osuuden. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.10.2018 10:00