Pöytäkirja
PmNP
106
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 23.10.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 105/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 106/2018 vp. 
2
Viikon 43 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-217579
Viikkosuunnitelma viikolle 43_2018a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 43 istuntosuunnitelman. 
3
Toimenpidealoite koulujen ja päiväkotien homekorjausrahaston perustamisesta
Toimenpidealoite
Anders
Adlercreutz
r
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen toimintaohjelmasta
Toimenpidealoite
Olli-Poika
Parviainen
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite lentoveron käyttöönotosta
Toimenpidealoite
Ozan
Yanar
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamisesta
Toimenpidealoite
Hanna
Halmeenpää
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille
Toimenpidealoite
Emma
Kari
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite eläintuotteiden haittaveron käyttöönoton selvittämisestä
Toimenpidealoite
Johanna
Karimäki
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite muovipakkausverosta
Toimenpidealoite
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
10
Toimenpidealoite omaisuuskriteerin palauttamisesta yleiseen asumistukeen
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
11
Toimenpidealoite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden rajoittamisesta
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
12
Toimenpidealoite hedelmien ja vihannesten siirtämisestä 14 prosentin arvonlisäverokannasta 10 prosentin arvonlisäverokantaan
Toimenpidealoite
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
13
Toimenpidealoite 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville perheille
Toimenpidealoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
14
Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta
Toimenpidealoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
15
Toimenpidealoite moottoripolttonesteiden hinnoitteluun puuttumisesta
Toimenpidealoite
Jani
Mäkelä
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
16
Toimenpidealoite naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämisestä
Toimenpidealoite
Marisanna
Jarva
kesk
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 
17
Toimenpidealoite kokonaan maksuttomista toisen asteen opinnoista
Toimenpidealoite
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
18
Toimenpidealoite valtion tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisesta
Toimenpidealoite
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
19
Toimenpidealoite alkoholijuomien valmisteveron korottamisesta
Toimenpidealoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
20
Toimenpidealoite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä erillislailla
Toimenpidealoite
Sari
Sarkomaa
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
21
Toimenpidealoite valkoposkihanhien määräaikaisesta ja alueellisesti kohdistetusta metsästyksestä
Toimenpidealoite
Eero
Reijonen
kesk
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
22
Toimenpidealoite opiskelijoiden asumistuen uudistamisesta
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
23
Toimenpidealoite energiajuomien haittaveron käyttöönottamisesta
Toimenpidealoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
24
Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönottamisesta
Toimenpidealoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
25
Toimenpidealoite puidenistutuskampanjasta kouluihin
Toimenpidealoite
Johanna
Karimäki
vihr
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
26
Eduskunnan verkkopalvelun etusivun uudistus
Verkkotuottaja Petteri Nyman ja tiedottaja Aki Asola eduskuntatiedotuksesta esittelivät puhemiesneuvostolle ensi viikolla julkistettavan eduskunnan julkisen verkkopalvelun uuden etusivun. Uudistuksen myötä etusivu on paremmin käytettävissä älypuhelimilla ja muilla päätelaitteilla. 
27
Sote-maku -tilannekatsaus
Käytiin keskustelua sote-maku -lainsäädäntökokonaisuuden etenemisestä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 24.10.2018 13:45