Pöytäkirja
PmNP
107
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 19.10.2017 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Anne-Mari
Virolainen
kok
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Thomas
Blomqvist
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 107. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 108. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 20.10.2017 14:02