Pöytäkirja
PmNP
108
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 25.10.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Tiina
Virtanen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 107/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 108/2018 vp. 
2
Oppositioryhmien kirje puhemiesneuvostolle
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-218539
Kirjelma puhemiesneuvostolle_252018.pdf
Puhemies totesi, että ministereiden osallistumiseen valtioneuvoston tiedonantokeskusteluun 16.10.2018 pidetyssä täysistunnossa on jo reagoitu 17.10. 2018 pidetyssä puhemiesneuvoston aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. 
3
Ajankohtaisia EU-asioita koskeva keskustelu
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin ajankohtaiskeskustelun järjestämisestä ajankohtaisista EU-asioista (ml. EU-puheenjohtajuuskauden teemat). Keskustelu voisi sijoittua ajankohtaan ennen Eurooppa-neuvoston kokousta joulukuun puolivälissä. 
4
Sote-maku -esitysten aikataulu
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin sote-maku -esitysten aikataulusta. Puhemies totesi, että istuntotauon (vko 44) aikana ei tulisi järjestää valiokuntien kokouksia.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.10.2018 11:42