Pöytäkirja
PmNP
110
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 6.11.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Martti
Mölsä
sin
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 109/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 110/2018 vp. 
2
Viikon 45 istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-220086
Viikkosuunnitelma viikolle 45_2018a.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-220098
Aikataulutus tiistaina 6.11.keskiviikkona 7.11. ja torstaina 8.11.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 45 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto päätti, että tiistaina 6.11., keskiviikkona 7.11. ja torstaina 8.11. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. 
3
Yhteenveto 17.10.2018 pidetystä aamukoulusta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-220088
Aamukoulu_yhteenveto 17.10.2018.pdf
Merkittiin tiedoksi yhteenveto 17.10.2018 pidetystä puhemiesneuvoston aamukoulusta. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 7.11.2018 11:00