Pöytäkirja
PmNP
111
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 26.10.2017 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Anne-Mari
Virolainen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
si
Tuomo
Puumala
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Thomas
Blomqvist
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Rami
Kurth
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 111, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 112. Puhemiesneuvosto päätti, että tämän päivän täysistunnossa ei ole klo 22 aikarajaa. 
2
Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 22.11.2017 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään keskustelu 
ajankohtaisia EU-asioita koskevasta pääministerin ilmoituksesta. 
Pääministeri Juha Sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Tämän jälkeen eduskunnan työjärjestyksen 24 §:n mukaisesti puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Asian käsittelyyn varataan aikaa 2,5 tuntia. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 27.10.2017 10:14