Pöytäkirja
PmNP
111
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 7.11.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 110/2018 vp, johon oli yksilöity sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 11/2018 vp. 
2
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä - ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa
Tiistaina 13.11.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa on ainoassa käsittelyssä valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä. 
Valtiovarainministeri Petteri Orpon esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 
3
Pääministerin ilmoitus kehityspolitiikan tulosraportista 2018 - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 13.11.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään keskustelu pääministerin ilmoituksesta kehityspolitiikan tulosraportista 2018. 
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen puheenvuoron jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella.  
Asian käsittelyyn varataan aikaa 1,5 tuntia. 
4
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 20.11.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään lähetekeskustelu valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta (VNS 6/2018 vp). 
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
5
Tiistain 13.11.2018 täysistunnon aikataulutetut asiat
Puhemiesneuvosto päätti, että tiistaina 13.11.2018 klo 14 pidettävässä täysistunnossa yksittäiset keskustelut aikataulutetaan seuraavasti: 
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä 
- ainoaan käsittelyyn varataan enintään 2,5 tuntia 
Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytäänpäiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
Pääministerin ilmoitus kehityspolitiikan tulosraportista 2018 
- keskusteluun varataan 1,5 tuntia 
6
Eduskunnan toimittajaohjelma 2018
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-221122
Toimittajaohjelma 2018_.pdf
Merkittiin tiedoksi eduskunnan toimittajaohjelma 2018. 
7
Palohälytys eduskuntalossa 25.11.2018
Puhemies Risikko totesi, että torstaina 25.10.2018 suullisen kyselytunnin keskeytti palohälytys. Palohälytyksen yhteydessä havaittujen puutteiden johdosta on käynnistetty selvitykset ja puhemiesneuvosto tulee saamaan tiedon siitä, mihin toimiin näiden selvitysten perusteella ryhdytään. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 9.11.2018 13:12