Pöytäkirja
PmNP
112
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 8.11.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Krista
Kiuru
sd
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Sami
Pekola
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 111/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 112/2018 vp. 
2
Keskustelualoite 10/2018 vp ed. Tuppurainen
Puhemiesneuvostolle jaettiin tiedoksi keskustelualoite maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta KA 10/2018 vp (ed. Tytti Tuppurainen ym.). 
Päätettiin, että puhemiesneuvostolle toimitetaan yhteenveto vireillä olevista ja tällä vaalikaudella jo käsitellyistä keskustelualoitteista. Päätettäessä ajankohtaiskeskustelun järjestämisestä on syytä kiinnittää huomiota niin aiheen ajankohtaisuuteen kuin siihen, onko aloitteen allekirjoittajia useammasta kuin yhdestä eduskuntaryhmästä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 9.11.2018 15:33