Pöytäkirja
PmNP
114
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 13.11.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Anne
Kalmari
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 113/2018 vp. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 114/2018 vp. 
2
Viikon 46 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-222716
Viikkosuunnitelma viikolle 46_2018a.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-222717
Aikataulutus torstaina 15.11.docx.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 46 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto päätti, että torstaina 15.11. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. 
3
Selvitys palohälytyksen yhteydessä havaituista puutteista ja korjaustoimenpiteistä
Puhemies Risikko totesi, että jokaiselle eduskuntaryhmälle tarjotaan koulutusta siitä, miten tulee toimia palohälytyksen sattuessa. Turvallisuusjohtaja Jukka Savola selosti, mihin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden osalta on ryhdytty. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 15.11.2018 14:24