Pöytäkirja
PmNP
115
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 9.11.2017 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 115, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 116. 
2
HE 149/2017 vp lausuntovaliokunnat
Pääsihteeri totesi, että eilisessä täysistunnossa tehtiin puhemiesneuvoston ehdotuksesta poikkeava valiokuntaan lähettämisehdotus HE:n 149/2017 vp osalta. Puhemiesneuvoston ehdotus oli, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Edustaja Timo Harakka ehdotti ed. Johanna Karimäen kannattamana keskustelun kuluessa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. Keskustelu asiasta päättyi eilisessä istunnossa ja asian käsittely keskeytettiin.  
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti tarkistaa valiokuntaan lähettämisehdotustaan siten, että HE 149/2017 vp ehdotetaan lähetettäväksi ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 10.11.2017 11:50